Resande Man

Sveriges stormaktstid har just toppat. I ett försök att få med sig Polen skickar den svenska regeringen i november 1660 iväg 22-kanoners skeppet Resande Man med en stor mängd kontanter och skatter. Men fartyget kommer aldrig fram.

Eftermiddag, torsdagen den 22 november

Befälhavaren Hans Månsson vet att man nu närmar sig öppen och grov sjö. Han styr ut skeppet från lä bakom de inre skären. Man går utan lots. Ju närmare man kommer Landsort desto grövre blir sjön. Han bestämmer sig för att vända skeppet, ta sig in något i lä vid Bodskär och gå till ankars där, i höjd med Landsorts norra udde. Men vinden ökar och skeppet börja dragga. I mörkret på morgontimmarna upptäcker man att fartyget befinner sig nära en farlig klippa. Månsson tar beslutet att kapa ankartrossarna för att rädda fartyget. Men försöket att segla sig fri misslyckas. Skeppet hugger i klippan och börjar sjunka.

Morgontimmarna den 23 november

Skeppsbåten sätts i sjön, men den kapsejsar och alla ombordvarande drunknar. Utom von Slippenbach som lyckas ta sig tillbaka till det sjunkande skeppet, men omkommer senare i det dramatiska förloppet. När skeppet ställer sig tillrätta på botten klarar sig en handfull personer genom att ta sig upp i stormärsen som befinner sig någon meter ovan ytan. De räddas följande dag, förutom minst två personer som frusit ihjäl under natten. Ett tjugotal personer räddar sig i den stora livbåten.
Hans Månsson och det kungliga sändebudet greve Christoffer Carl von Schlippenbach omkommer tillsammans med ytterligare 37 personer. Fartygets skatter blir kvar på botten.

Om du den här dagen hade stått på toppen vid ERSTA Skenmål eller vid Jättegrytan så hade du sett förlisningen åt nordost, alldeles på andra sidan skären som ligger närmast dig, vid skäret bortom det 1628 förlista regalskeppet Riksnyckeln.

Det är dykförbud på Resande Man.

Begravdes de här?

Lotskyrkogården

Pinass eller fregatt?

MARIS

Djupdyk bland vraken i Östersjön

Museum of wrecks

Hitta till utsiktspunkten för Resande Man

Upptäck mer

SS Heimdal

Mars,1957. Hon närmar sig från söder. Kommer att stanna här för alltid.

Fartyget och lotsen

Landsorts lotsstation. Uppe från fyren får man bäst överblick över sjöfarten

Utkiken

Ett monument över 500 år av det mänskliga ögats närvaro