Gethagen

Efter en promenad på ca 2 km öppnar sig landskapet igen och du har chans på andra fågelarter.

Videsparv

Gethagen kan bjuda på alla möjliga tättingar dels i buskarna och dels rastande på ängen. Buskridåerna på höger hand innan själva hagen, håller ofta näktergal och kärrsångare.
Tidigare sågs ofta videsparv rastande.    (Foto Erik Wahlgren)
Passerar man över hagen och håller till vänster, leder en stig vidare norrut mot ERSTA Skenmålet, Jättegrytan och Öja by, som också kan vara en mycket bra obs-platser för framförallt sträckande tättingar.

Landsorts Fågelstation

Fågelstationens hemsida

Hitta till labyrinten

Upptäck mer

Saltmar

Strandängen vid Saltmar är en spännande rastlokal för fåglar, alltid värd ett besök

Inlandsisen

Dramat i Baltiska issjön

Grusvägen Våta vägen

En knapp kilometer längs vägen finns ett sankt skogsområde, intressant fågellokal