Gethagen

Efter en promenad på ca 2 km öppnar sig landskapet igen och du har chans på andra fågelarter.

Videsparv

Gethagen kan bjuda på alla möjliga tättingar dels i buskarna och dels rastande på ängen. Buskridåerna på höger hand innan själva hagen, håller ofta näktergal och kärrsångare.
Tidigare sågs ofta videsparv rastande.    (Foto Erik Wahlgren)
Passerar man över hagen och håller till vänster, leder en stig vidare norrut mot ERSTA Skenmålet, Jättegrytan och Öja by, som också kan vara en mycket bra obs-platser för framförallt sträckande tättingar.

Landsorts Fågelstation

Fågelstationens hemsida

Hitta till labyrinten

Upptäck mer

Jättegrytan

En av Sveriges största sk jättegrytor (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)

Ingen väg ut

När värme och tryck löste upp kiseln

Där isen kom och gick

Spåren av när isen kom och när isen drog