Gethagen

Efter en promenad på ca 2 km öppnar sig landskapet igen och du har chans på andra fågelarter.

Videsparv

Gethagen kan bjuda på alla möjliga tättingar dels i buskarna och dels rastande på ängen. Buskridåerna på höger hand innan själva hagen, håller ofta näktergal och kärrsångare.
Tidigare sågs ofta videsparv rastande.    (Foto Erik Wahlgren)
Passerar man över hagen och håller till vänster, leder en stig vidare norrut mot ERSTA Skenmålet, Jättegrytan och Öja by, som också kan vara en mycket bra obs-platser för framförallt sträckande tättingar.

Landsorts Fågelstation

Fågelstationens hemsida

Hitta till labyrinten

Upptäck mer

Norrhamn

Här dominerar sjöfågel. Och under en tid den stora tärnkolonin.

Inlandsisen

Dramat i Baltiska issjön

Grönslick

Förtret eller nytta?