Vikingatid

Här höll säljägarna och fiskarna till för 1 000 år sedan. Yngre järnålder.

Början på oktober år 989. Säljakten är igång. Det är vikingatid. Ön Öja är en linje av små skär ut från fastlandet, ingen mer än tio meter över havet.

Här i viken har de två jägarna från fastlandet dragit upp sina båtar i väntan på nästa dags jakt på säl. Det skvalpar runt klapperstenen alldeles över vattenytan, där båtarna dragits upp. Möjligen pratar de om en märklig syn på himlavalvet en månad tidigare. Den för säljakten tillfälliga boplatsen ligger något tiotal meter längre upp.

Lokalhistorikern Maria Landin berättar

I juni 1998 gjordes en utgrävning av en så kallad tomtning, en sorts husgrund, vid Själkroka på Landsort. Skillnaden mellan en grund till ett hus med väggar och tak är att tomtningens väggar ofta är byggda som stenvallar och man har använt marken som golv. Till tak har man använt ett segel eller liknande. Tomtningar hittas ofta i maritima miljöer och har endast använts säsongsvis och inte för fast boende.

Tomtningen användes vid fiske och säljakt av folk som kom från fastlandet. Det finns en stor mängd tomtningar på öarna längs Sveriges kust. I tomtningen vid Själkroka gjordes endast några fynd, bland annat några brynstenar och bitar av eldslagningsflinta. Vid utgrävningen samlades träkol från den eldstad som hittades i tomtningen. C14-analysen visade att tomtningen använts mellan 650-1220 e kr.

Ytterligare två platser på Landsort har undersökts; Vallberget och Saltmarsklinten. Där gav dateringen resultatet; Saltmarsklinten 460-780 e kr och Vallberget 590-88 e kr.

Intressant att veta mer om

Rapport: Tomtningar i utskärgården från yngre järnålder

Södertörns högskola

Vad hade hänt på himlavalvet?

2 september 989

Hitta till platsen där säljägarna höll till

Upptäck mer

Paula Faulbaums

Oktoberkväll 1941. Dålig sikt, mörker, blåst. Kl 2 på natten är hon borta

Riksnyckeln

Örlogsskeppet möter sitt öde i skärgårdens mörker och storm

ERSTA Södra kanonen

Kal hjässa kvar, härlig utsikt, värd en avvikning från grusvägen