WW2-kanonerna

Andra världskrigets kanoner

Året är 1933 och äntligen en försvarslinje längs kusten

Efter flera års tvister om kustförsvaret har politikerna äntligen, år 1930, bestämt att det ska byggas en försvarslinje i Stockholms skärgård: Havsbandslinjen. Femtio kanonanläggningar (batterier) ska byggas i Stockholms ytterskärgård från Singö i norr till Landsort i söder. Pengafrågan löser man bland annat med bidrag från Palmqvistska fonden. Det är en fond med syfte att stärka Stockholms försvar och som grundades åttio år tidigare av en småländsk kapten. Du kan läsa mer om fonden via en länk längst ner på sidan!
Nu, år 1933, är man alltså igång med bygget på Landsort. Arbetslösa får göra det mesta av arbetet. Material transporteras ut med båt – både nytt material och gamla kanoner från bland annat Vaxholm. Man behöver lägga en räls från hamnarna för att få upp de tunga kanonerna på berget.

Batteri Landsort byggs för att inte synas. Hela anläggningen med stridsledningscentral och allt ligger långt nere i berget. Man placerar ut tre kanoner, ganska nära varandra. Det finns nämligen inget atombombshot vid den här tiden, utan den tidens bomber kan bara slå ut en kanon i taget. Senare, 1943, tillkommer en tunnel under fyren med inkvartering för 82 personer och ett fältsjukhus med två operationssalar.

Havsbandslinjen, som den kallas, blir klar två år före andra världskrigets utbrott.

September 1939 – anläggningen bemannas

I september 1939 kommer 125 soldater från KA 1 (kustartilleriregementet) i Vaxholm för att bemanna kanonerna. 200 landstormsmän, det vill säga värnpliktiga över 35 år, inkvarteras i tolv baracker på ön. Där finns även ett stall för fyra hästar! Under krigsåren finns det närmare 1 000 soldater på Landsort som mest.

Kommer kriget då? Nej, det gör det aldrig, som tur är. Det uppstår bara några missförstånd om flygplan och u-båtar. Men anläggningen är i alla fall delaktig i att ta polska u-båtar i förvar i början av kriget. Det mest anmärkningsvärda som händer är att en barack för 24 personer brinner ner (ingen skadas). Och att någon gör en anmälan om hembränning (man hittar ingen skyldig).

En tisdag april 1998 – slutet för det militära på Landsort

Det militäras tid på Landsorts södra udde är till slut över. Landsort har (tillfälligt?) spelat ut sin roll för försvaret. Nu startas istället ett utvecklingsarbete för att skapa fler jobb och få fler fastboende på ön.

Chefen för Marinkommando Ost ger klartecken att ta bort de militära avspärrningarna när han är på besök på Landsort den 14 april 1998. Barackerna byggs sedan om för att passa det lokala utvecklingsarbetet. Det nästan oanvända militärköket flyttas ut och blir kvar för att användas i Vandrarhemmet som företagare på Landsort tänker starta – och som nu kan besökas. Och tunneln under fyren får ytterligare en ingång igen för att man ska kunna använda den civilt. (Den ena ingången hade murats igen när försvaret tömde anläggningen på utrustning.)

Besök kalla krigets anläggning

ERSTA-museet

Småländska grenadjärbataljonens roll för Landsorts försvar

Palmqvistska fonden

Hitta till kanonerna på södra

Upptäck mer

ERSTA Batteristaben

En plats att begrunda försvarshemligheters förgänglighet

Fartyget och lotsen

Landsorts lotsstation. Uppe från fyren får man bäst överblick över sjöfarten

Norra udden Öja by

Här på öns norra del låg byn under mer än trehundra år