Bredmar

Bredmar är en havsvik omgärdad av vass, sankmarker och buskvegetation. En spännande rastlokal som det alltid är värd att lägga tid på.

Vattenrall

Bredmar är en havsvik kantat av vassar, sankmarker och buskvegetation, öster om vägen, strax norr om byn.
I vassarna finns ofta arter som vattenrall (Foto Artdatabanken), rör- och sävsångare samt sävsparv och mer sällsynt trastsångare, gräshoppsångare och skäggmes. Ibland rastar också beckasiner och enstaka simänder.

Blåhake

Blåhake med sin sträcktopp i mitten av maj, brukar ses i anslutning till vassarna vår och höst, tidigare år också videsparv, en art som på senare tid gått kraftigt tillbaka.
I de fria luftrymderna över Bredmar hittar man ofta rovfåglar och flockar av småfåglar som rör sig fram och tillbaka.    (Foto Erik Wahlgren)

Landsorts Fågelstation

Fågelstationens hemsida

Hitta till Bredmar

Upptäck mer

Helveteskorret

Jordbävningar sker också här (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)

Grönslick

Förtret eller nytta?

Igenväxning

Landsort blir allt mer övervuxet, men varför då?