Lotsplatsen, fyren och sjöfarten

Landsort är Sveriges äldsta lotsplats, med en formell historia som börjar 1535. Den är idag också en av de största i landet, med en förväntad tillväxt i och med att Stockholms container- och oljetrafik successivt flyttas till Nynäshamn och Södertälje.

Landsorts fyr

Sveriges äldsta fyr. Med sina 4 plus 1 ljusblänk, genom decennier och sekler

Utkiken

Ett monument över 500 år av det mänskliga ögats närvaro

Lotsbåten och båtmannen

Lotsbåten är Landsorts främsta arbetsredskap. Båtmannen dess förare.

Fartyget och lotsen

Landsorts lotsstation. Uppe från fyren får man bäst överblick över sjöfarten