Argo

Galeasen Argo är på väg från Lysekil till Stockholm med en last på 140 ton gatsten från huggerierna på Västkusten. Plötsligt hörs ett kanonskott, mistsignaleringskanonen vid Landsorts fyr  – man är alldeles intill Landsorts södra udde!

Klockan är 02.30 på natten den 13 oktober 1924

Argo, hemmahörig i Bleket på Tjörn, är på väg från Lysekil till Stockholm med en last på 140 ton gatsten från huggerierna på Västkusten. Skepparen bedömer utifrån sina instrument, släplogg och kompass, att man är ca 12 nautiska mil söder om Landsort. Plötsligt hörs ett kanonskott, mistsignaleringskanonen vid Landsorts fyr rätt förut, något om styrbord. – man är alldeles intill Landsorts södra udde! Någon minut senare är grundstötningen ett faktum.

Fartyget började omedelbart läcka och den tunga lasten fick skutan att vattenfyllas snabbt. Skeppsbåten sjösattes, men fånglinan brast och fartyget syntes inte längre i tjockan. Det enda sättet att rädda livhanken var att försöka simma iland med en lina, i de farliga brottsjöarna som hotade att krossa en simmande mot de hala klipporna. Lättmatrosen Stig Olsson tog på sig uppdraget och hoppade i den grova sjön. Han lyckades och snart var alla räddade upp på klippan.

När vinden mojnat var fortfarande skeppets babordssida över vattnet. Med hjälp av fyrpersonalen bärgades segel, storbom och annat.

En fyrvaktare köpte fartyget medan det stod på grundet för 10 kronor, men samma dag sjönk fartyget. För att inte förlora något på affären, sålde han fartyget i sin tur för samma summa till en lots, vid namn Hagström som sett haveriet men inte visste att fartyget nu också hade sjunkit. Argo kom därför att ibland kallas ”Hagströms skuta”.

Dykbarhet

Det anses lätt att dyka på Argo.
Det finns en kil mot land där en liten båt kan lägga till. Nedstigningen sker sedan rakt söder ut till c:a 10 meter länge klippan. Sedan svänger man av västerut och dyker ner till ca 20 meter. Vraket ligger mot klippan och botten är platt och hård.

Djupdyk bland vraken i Östersjön

Museum of wrecks

Hitta till Argo

Upptäck mer

Labyrinten

Ett skydd mot havets faror och en besvärjelse om god fångst

Landsorts fyr

Sveriges äldsta fyr. Med sina 4 plus 1 ljusblänk, genom decennier och sekler

ERSTA Norra kanonen

Titta på hur det faktiskt ser ut i den atombombsäkra anläggningen