I have a dream

Martin Luther Kings berömda tal

Ett brunnslocks historia

Motivet föreställer en (grå) liten mus som sitter på sina bakben, ovanför i en tankebubbla svävar texten ”I have a dream”.
Tanken: att alla människor oavsett ras, klass eller andra omständigheter har drömmar och vill förverkliga dessa fick gestaltas av en grå liten mus.

 

Brunnslocken skapades i ett projekt av Mi Morell och Stefan Alhénius under kulturhuvudstadsåret 1998.
Vi var några konstnärer som fick till uppgift att designa varsitt brunnslock som sedan placerades ut i Stockholms city. Där fick de ligga en period men sedan skulle de antingen tas omhand av konstnärerna eller kasseras. Jag hade ingen plats för dem och tänkte låta dem kasseras med då kom min bror Lasse in och tog hand om fem av locken och körde ut dem till Landsort. Han placerade dem i Österhamn (där målpunkten är utsatt här), på Hamntorget och i Kummelhålet.

Annelie Wallin är uppvuxen på Landsort, pappa var lots.

Konstnären Annelie Wallin

Annelies hemsida

Hitta till konstverket

Upptäck mer

Kummelhålet

Akvarellmålning. Klippor och hav, tillgängligt från mitt i byn.

Sjöpricken

Landsort Sjöpricken

Svetteduk

Religiös mystik och draperingar