Rysshärjningarna

När kriget kom till Landsort – 1719

Tisdag den 18 juli

Många av de trettio invånarna på Landsort har gett sig av från ön in till fastlandet efter dramatiska och oväntade nyheter norrifrån om en rysk invasion. Den varnande signalelden (vårdkasen) ovanför Österhamn brann för några dagar sedan. Lotsen Anders Mattson står nu på berget ovanför Jättegrytan och spanar åt nordost.

Så kommer ryssarna! Flera galärer styr ut mellan skären. Några verkar vika av in mot Herrhamra på fastlandet, men en styr ut mot Landsort. Mattson ser hur besättningen sjösätter små båtar för att kunna gå i land. Han springer ner till de andra som är kvar i byn. Alla drar sig undan in i skogen.

Sedan går det fort. Under dagen sätter ryssarna eld på nästan alla hus. De lämnar bara kvar en stuga i Repardalen (mellan kapellet och klockstapeln) för att själva kunna baka bröd i stugans ugn. De invånare som är kvar fruktar för sina liv. De vet inte att den ryska tsaren har gett order om att ”härja och bränna så mycket som möjligt” men inte skada befolkningen. Målet är inte att erövra Sverige, utan att visa att de styrande inte längre kan beskydda sin befolkning (kung Karl XII har nu varit död i ett halvår och fredsförhandlingar mellan Sverige och Ryssland pågår på Åland).

Några lotsar hinner ge sig iväg mot Västervik för att lotsa ett engelskt fartygsförband mot Stockholm. Men den hjälpen kommer tyvärr fram några veckor för sent för att vara till nytta. Ryssarna tar några andra lotsar till fånga för att själva kunna använda dem till lotsning. Anders Mattson är en av dem som tvingas följa med ryssarna. Även lotsen Erik Jonsson i Storhamn försvinner.

Den här delen av den ryska galärflottan är på väg ner till Nyköping och Norrköping för att bränna och härja där. Sedan ska de ta sig tillbaka upp till Söderarm utanför Norrtälje. Nu lämnar de kvar några ryska soldater på Landsort som ska använda fyren för att hålla utkik efter svenska krigsfartyg (men det kommer aldrig några sådana). Sedan ska de ryska fartygen hämta upp soldaterna igen på vägen tillbaka.
Så den 4 augusti kommer galärerna förbi Landsort igen. De ryska soldaterna gör några ordentliga försök att förstöra fyren, men den rejäla stenfyren står emot. De soldater som var kvar på Landsort försvinner, följer med galärerna norrut för att aldrig mer komma tillbaka. Lotsen Erik Jonsson försvinner också för alltid. Men Anders Mattson kommer tillbaka tre år senare! Var han har varit och hur han kom undan kan man bara spekulera i.

(Källa för merparten av texten är från ”Allt är uti aska lagt”, av Maria Landin och Björn Öberg, som också gör Guidningar på Landsort)

Brända hemman

Siten 1719.se

Slagfältsmuseet HAMN

HAMN i Nacka

Upplevs bäst från fyrens horisont

Upptäck mer

Riksnyckeln

Örlogsskeppet möter sitt öde i skärgårdens mörker och storm

ERSTA Södra kanonen

Kal hjässa kvar, härlig utsikt, värd en avvikning från grusvägen

Fotogenkranen i Kummelhålet

Inlastningsplats för fyrbränslen under 250 år