Pegelhuset

Ett hus som inte bara gjorde nytta för vattenståndsmätning

Lotsen Björn Öberg berättar

Huset är en så kallad mareograf som under hundra år mätte vattenståndet i Östersjön. Liknande arrangemang för vattenståndsmätning finns över hela Östersjön (t h från Kronstadt i Finska viken).

Riksdagen beviljade 1886 medel för att sätta upp fyra stycken vattenståndsmätare vid Varberg, Ystad, Kungsholms fästning och Landsorts fyr. Stationerna inrättades för att man ville hitta en medelvattennivå för hela Östersjön och förstå dynamiken bakom vattenståndsförändringarna.

Byggnaden står på en hög sockel av sten. Under byggnadens golv finns en källare, cirka 2 meter djup, i vars botten ett lodrätt hål är borrat. Hålet är förbundet med sjön genom en sprängd kanal. Sjövattenytans rörelser förmedlades till skrivaren som stod på ett bord i huset, genom en flottör som flöt i hålet.

Sedan 2007 har vattenståndsmätningen övertagits av en modern och IT-baserad konstruktion i Landsorts Norrhamn (bilden på lådan vid kajen).

Men mareografen i ”gula huset” hade också en annan användning.
Gamle mästerlotsen David Engström berättade att lotsarna mörka kvällar med dåligt väder brukade sätta en fotogenlykta i ”Gula husets” fönster. Man fick då ledning att angöra Västra hamnen. När lyktan precis försvann bakom berget på Pallarn gick man klar mellan grundet Hamnborn och Hamnstenen, idag gröna slätpricken och piren.
Fotogenlyktan användes inte bara av lotsarna när det var dåligt väder, utan också till exempel under mörker, när man skulle ro med vettarna ”dit väster”, alltså under sjöfågeljakten men även när man var ute och drog upp skötar på natten.

SMHI om mätning av vattenstånd

SMHI

Sjöfartsverket om aktuellt vattenstånd vid Landsort

VIVA

Hitta till pegelhuset

Upptäck mer

Glan

Samma gamla trad förbi Landsort, men i januari 1943 går något snett

Argo

Med en last på 140 ton gatsten går galeasen Argo på grund i dimman söder om Landsort, 1924.

Rysshärjningarna

När kriget kom till Landsort – 1719