ERSTA Södra kanonen

Bara en kal hjässa kvar, med härlig utsikt

Försvarets uppryckning från 1950- till 2000-tal

Platsen där kalla krigets södra kanon stod är återställd på ett sätt som ger Landsort naturen tillbaka. Det kan jämföras med de bortsprängda stenmassorna på öns västra sida som försvaret lämnade efter sig när de tog bort andra världskrigets anläggningar. Där är delar av Landsorts natur för alltid förstörd.
Det är lätt att ta sig upp till den södra kanonens plats. Efter en kort promenad kommer man fram till en platå med vidsträckt utsikt över Östersjön – och den tänkta fienden. Härifrån kunde kanonen skjuta mål på andra sidan Gunnarstenarna som man ser vid horisonten.

När blomkrukorna dansade i golvet

Av de fastboende är det Bernt och Gunilla Södling som bor närmast kanonerna, 500 meter från platsen där den södra kanonen stod utan några skyddande höjder emellan (bakom träden vid den gula pilen på bilden). Bernt berättar om tryckvågen som kom när kanonen avfyrades. Blomkrukorna började dansa i fönstren och rasade till slut i golvet.
Som tur var sköts det inte särskilt ofta och när det sköts var det inte många skott. Under de dryga tjugo åren som kanonanläggningarna var i drift räknar man med att det inte avfyrades mer än ett hundratal skott. Just södra kanonen var man extra snål med att avfyra med tanke på risken för vibrationsskador i murar och skorstenar i byns hus.
Boka ett besök i Batterimuseet i Norra kanonen som är bevarad intakt.

Hur det faktiskt såg ut

Batterimuseet

Hitta till Södra kanonen

Upptäck mer

Museum på Landsort

Välkommen till ett litet museum med mycket historia!

Paula Faulbaums

Oktoberkväll 1941. Dålig sikt, mörker, blåst. Kl 2 på natten är hon borta

WW2-kanonerna

Andra världskrigets kanoner