Heimdal

En tidig morgon i mars 1957 närmar sig ångfartyget Heimdal Landsort, på väg till Södertälje med last av bilar. På Landsorts sydspets, Stångskär, får resan ett abrupt slut.

Klockan 4 på morgonen den 5 mars

Befälhavaren Olsson kommer upp på bryggan på SS Heimdal, på väg till Södertälje med last av bilar. Man är rakt söder om Landsort. Det är mörkt, men sikten ännu god. Både angöringsbojen, 4 sjömil ut från Landsort, och själva fyren går att se tydligt. Kvart i 5 går lotsbåten ut från Österhamn. Mindre än en halvtimme senare, med lots ombord, driver Heimdal upp på Stångskär. Hur kunde det här hända?

En kombination av olyckliga omständigheter och små marginaler. Fartyget hade kommit före ”tidtabell” och närmare än 1 sjömil från land, jämfört med då brukliga 4 sjömil för fartyg av den här storleken. Snöande hade tilltagit liksom vinden, vilket var problematiskt eftersom fartyget var ganska lätt lastat. Redan när lotsen kom ombord hade Heimdal kommit farligt nära Stångskär. För att lotsbåten efter avlämning av lotsen skulle kunna komma loss från fartygssidan behövde farten sänkas. Samtidigt behövde farten också hållas uppe för att inte vinden skulle ta fartyget. Det här var ett kritiskt beslut (länken nedan). Men det gjorde vinden och bara några minuter efter att lotsen kom ombord gick fartyget upp på Stångskär.

Under morgonen tog lotsbåten iland alla besättningsmän. Bärgare anlände för att lossa lasten. Efter nästan 14 dagars arbete bröts fartyget mitt itu mot Stångskärs klippor och sjönk sedan successivt helt ner i havet.

Nedsmutsningen blev stor. Landsortslandet och flera innanför liggande öar var nedsölade av olja i flera år framöver.

Dykbarhet

Här är lättdykt, 12 m. Men Heimdal skrotbärgades och är idag i stora delar borta. Någon enstaka plåt här och där, men inget som liknar ett fartyg. Men, som någon har tyckt, ”det är ett fint naturdyk”.

Djupdyk bland vraken i Östersjön

Museum of wrecks

Ett kritiskt beslut

Lotsbåten och flygplanet

Hitta till utsiktspunkt Heimdal

Upptäck mer

Riksnyckeln

Örlogsskeppet möter sitt öde i skärgårdens mörker och storm

Labyrinten

Ett skydd mot havets faror och en besvärjelse om god fångst

Utkiken

Ett monument över 500 år av det mänskliga ögats närvaro