Ejder

Kustens vanligaste häckfågel – i kris

Slutet av mars är traditionellt den allra bästa tiden att uppleva vårens fantastiska ejdersträck, de vittecknade hanarna (gudingarna) och de brunfläckiga honorna (ådorna). Här söder om fyren kan man få en vy över sträcken liksom Stångskär där vättar för ejderjakten ofta lades ut. I mars-april kan man egentligen se ejder mest överallt. (Foto Magnus Rietz)

Ejdertid – förr

Ejdern är under långa tider en matfågel i skärgården. Så ejderjakten är under århundraden mycket stor, även om det i modern tid kommer perioder som i mitten av 1950-talet, då jakten gått så långt att vårjakt förbjuds. Under några decennier hämtar sig ejderbeståndet. Ejderjakten är länge också på Landsort ett stående inslag. Här berättar lotsen Hans Sjöblom om höstens ejderjakt på 1960-talet.

Men för sådär tjugo år sedan händer något

En bit in på 2000-talet sker en drastisk minskning av häckande ejder i Östersjön. Antalet ejderungar minskar dramatiskt. År 2010 kategoriseras ejdern som nära hotad, år 2015 som sårbar och år 2020 som starkt hotad. Sommaren 2021 förbjuds allmän jakt på ejder.

Varför har det blivit så här? Ingen vet, det finns många tänkbara förklaringar, alla gissar. Jaktförbudet är till för att en förvaltningsplan för ejdern ska tas fram innan det är ”för sent”.
Bland förklaringarna: Blåmusslan, en viktig näringskälla, mår dåligt på grund av tiaminbrist. Havsörnen och minken tär hårt på ejderbeståndet, framför allt ejderns ungar. Tarmparasiter, fågelkolera och andra farsoter grasserar bland ejdrarna. Det diskuteras om det är brist på föda på ejdrarnas övervintringsplatser. Men – ostkustens och västkustens ejdrar övervintrar ju i samma område. Och på västkusten är det helt okej med ejderungarna. Så hur ska man tänka? (Foto Sven-Erik Arndt)

Kustfåglarnas situation

Birdlife Sverige

Artdatabanken

Ejdern

Hitta till Söder om fyren

Upptäck mer

Ankarudden

Fågellivet kan man börja uppleva redan vid avfärden från Ankarudden

Saltmar

Strandängen vid Saltmar är en spännande rastlokal för fåglar, alltid värd ett besök

Algblomning

När viken blev som elefanthud och stanken blev outhärdlig