Norrhamn

Här dominerar sjöfågel. Och under en tid den stora tärnkolonin.

Svarthakedopping

Längre norrut öppnar sig ett område där man också kan tillbringa några timmar. Vägen ner till Norrhamn. Här har det under de senaste åren häckat svarthakedopping. Artens expansion ut i skärgården är ett tecken på de växande bestånden av skarpsill.   (Foto Erik Wahlgren)

Silvertärna

På den lilla ön utanför bryggorna häckar ofta silvertärna. Silvertärnan kan skiljas från fisktärnan genom sin helröda näbb.  (Foto Artdatabasen)

Fisktärnan

Fisktärnan är också vanlig i Norrhamn.   (Foto Artdatabasen)

 

 

Svärta

Även svärta såg och hörde man tidigare, framför efter sträcktopp början av maj, par flyga runt över ön. Nu har den gått tillbaka något, troligen till följd av störningar från fritidsbåtar i skärgården.  (Foto Artdatabasen)

Landsorts Fågelstation

Fågelstationen

Silvertärnans globala resa på 12 sekunder

Silvertärnan

Hitta till Norrhamn

Upptäck mer

Algblomning

När viken blev som elefanthud och stanken blev outhärdlig

Grönslick

Förtret eller nytta?

Saltmar

Strandängen vid Saltmar är en spännande rastlokal för fåglar, alltid värd ett besök