Skulpturer

Här finns många skulpturer som står året runt. Vi börjar här nu med Landsorts två egna konstnärer, Ole Drebold och Annelie Wallin.

Albert Holms minnessten

Albert Holm är en legendarisk person i Landsorts historia

Svetteduk

Religiös mystik och draperingar

I have a dream

Titeln på brunnslocken är från Martin Luther King´s berömda tal

Båken

Något som vill synas och något som vill varna oss