Glan

I vintermörkret, klockan 19.15 den 28 januari 1943, lämnar motortankfartyget Glan av sin lots vid Hävringe, lotsplatsen närmast söder om Landsort, för fortsatt färd som så många gånger tidigare mot Stockholm. Tre timmar senare blir hon vrak på Landsorts södra udde.

Torsdag kväll klockan 21

En kraftig smäll, totalstopp! På grund! Glan går upp på Stångskär i så pass hög fart att hon inte kan komma loss. Efter omkring två timmar står det klart att fartyget kommer att bli vrak, på utsidan av Stångskär. Besättningen lämnar fartyget i lotskuttern och i en av livbåtarna. Hur kunde det här hända?

Sjöförklaringens berättelse handlar om bländning av kustartilleriets strålkastare. Det är ju krig vid den här tiden och hög beredskap i Sverige. Kommunikationsutrustningarna är långt från dagens teknik. Så kustartilleristerna får använda strålkastare för att hålla bevakning på närområdet. Besättningen bländas av kustartilleriets strålkastare och av fyren, varigenom avståndet till land felbedöms.

Men det finns också en annan historia som säger, att vakthavande hade gett rorsmannen order om att styra på Landsorts fyr, gått iväg för att sköta annat – men sedan glömt bort att ge rorsmannen besked om ny kurs. Varpå fartyget hann komma för nära inpå Stångskär för att det skulle vara möjligt att hinna få stopp på fartyget eller gira undan.

Vid sjöförklaringen företedde befälhavaren intyg från lots på Landsort, som förklarade att även han vid ett tidigare tillfälle blivit bländad av strålkastaren från kustartilleriets anläggning.

Dykbarhet

Glan anses vara ett medelsvårt vrak att dyka på, maxdjup 28 m. Mycket är idag borta. Glans öde liknar i mycket grannen Heimdals. Fören bröts av och blev stående på grundet, senare skrotbärgad. Aktern med brygga och hytter sjönk på djupt vatten.

Dyk på vraken i Östersjön

Museum of Wrecks

Hitta till Glan

Upptäck mer

Riksnyckeln

Örlogsskeppet möter sitt öde i skärgårdens mörker och storm

ERSTA Norra kanonen

Titta på hur det faktiskt ser ut i den atombombsäkra anläggningen

Argo

Med en last på 140 ton gatsten går galeasen Argo på grund i dimman söder om Landsort, 1924.