Riksnyckeln

Örlogsskeppet möter sitt öde i skärgårdens mörker och storm

5 september, sen kväll, hårt väder

Det är år 1628. Sverige står på kanten till att kasta sig in i trettioåriga kriget. Men amiralitetet har konkreta bekymmer på hemmaplan. Kronans stolthet regalskeppet Wasa har kapsejsat på Stockholms ström mindre än fyra veckor tidigare.
Det börja bli midnatt vid Landsort. Regalskeppet Riksnyckeln, ett krigserfaret örlogsskepp av Wasas typ (28 kanoner mot Wasas 48), närmar sig Landsort på väg från polska kusten för att ta hem sjuklingar från de sjukdomar som härjar i eskadern.
Mörkret har lagt sig runt fastlandets konturer. Inga fyrar och sjömärken vägleder i mörkret. Det finns inte heller ”sjökort” att navigera efter, Kronans lots går på sin egen erfarenhet. På Landsort finns ingen fyr, bara en båk, som är hyfsat synlig dagtid. (Tavlan föreställer Scepter, ett något större systerfartyg)

Midnatt – stormen hårdnar

Det börjar blåsa upp kraftigt och vinden utvecklas i det snart kompakta mörkret till en svår höststorm. Fartyget passerar Landsort på östra sidan och börjar närma sig Viksten i farleden in mellan de inre skären. De hårda ostliga vindarna för i en följd av starka kastbyar fartyget ur kurs och det kastas upp emot grynnorna utanför Viksten flera gånger. Det får svåra skador. Besättningen kan inte förhindra att fartyget till slut sjunker. 19 man följer med Riksnyckeln i djupet.

Ytterst få vrakrester finns kvar. Ett tiotal kanoner har bärgats, en mängd detaljer och mynt. Rodret från Riksnyckeln bärgades 1958 och finns numera i privat ägo.

Om du den här dagen hade stått på toppen vid ERSTA Skenmål eller vid Jättegrytan så hade du sett förlisningen åt nordost, på skären som ligger ca 5 km (3 sjömil) ut. Vid skären alldeles bortom de du ser ligger vraket efter Resande Man. Det är vid nästa grupp av skär längre bort som Riksnyckeln förliste.

Djupdyk bland vraken i Östersjön

Museum of wrecks

Hitta till utsiktspunkten för Riksnyckeln

Upptäck mer

Rysshärjningarna

När kriget kom till Landsort – 1719

ERSTA Batteristaben

En plats att begrunda försvarshemligheters förgänglighet

Fartyget och lotsen

Landsorts lotsstation. Uppe från fyren får man bäst överblick över sjöfarten