En unik miljö för akvarellmålare

Det går att lätt hitta fina platser för stilla eller dramatiska perspektiv för målning eller skissande. Och bra boende till det, med lokal, både i södra och i norra änden av Landsort. Här är fem tips på bra utgångspunkter för en akvarellmålare, fyra av dem i byns närhet, där t ex klippor kan fångas utan omständlig klättring på kanske hala klippor. En vacker utgångspunkt med många olika möjligheter ligger längre upp på ön, lätt tillgänglig från vägen.

Söder om Fyren

Akvarellmålning. Fyren är magisk alla årstider

Byn

Akvarelllmålning. Skärgårdssamhället, husen.

Kummelhålet

Akvarellmålning. Klippor och hav, tillgängligt från mitt i byn.

Norrhålet

Akvarellmålning. De små husen och bodarna runt viken.

Saltmar

Akvarellmålning. Naturens alla delar. Hav, berg, skog. Lätt tilllgängligt.