Fotogenkranen

Mer än två sekel, från stenkol till rovolja till fotogen

Lotsen Björn Öberg berättar

År 1887. Den sedan ett halvt sekel nyttjade rovoljan för bränsle till fyrljuset ska ersättas av fotogen. Det byggs en brygga av trä på södra delen av den här viken. För att lyfta upp faten ur en båt byggs en fast kran av trä. Fotogenkranen ser dagens ljus.

Fyrplatsen hade använt viken som lossningshamn för den stenkol som fram till 1840 användes som bränsle till fyren. För att lagra detta kol låg kollador på vikens södra strand. Det var 1840 som man hade övergått till att använda rovolja som bränsle. Men nu, 1887, var rovoljans tid förbi.

Senare, år 1924, göts en ny brygga i det moderna materialet betong. Samtidigt iordningställdes en väg fram till fotogenbryggan.

Kanske var det denna träkran som gav den smala passagen i viken namnet ”Bockhålet”. Ett namn som användes av fyrpersonalen på 1920- och 30-talen.

Tidigare kallades Landsorts fyr för ”Båken” eller ”Kumlet”. På 1700-talet omnämns fyrmästarbostaden som ”Kummelstugan”. Skäret Stångskär söder om Landsort kallades Kummelkläppen och viken som användes som fyrplatsens hamn för Kummelhålet. Det namn vi också idag använder om den här viken.

 

Hitta till Fotogenkranen

Upptäck mer

Norra udden Öja by

Här på öns norra del låg byn under mer än trehundra år

Labyrinten

Ett skydd mot havets faror och en besvärjelse om god fångst

Fartyget och lotsen

Landsorts lotsstation. Uppe från fyren får man bäst överblick över sjöfarten