Fotogenkranen

Mer än två sekel, från stenkol till rovolja till fotogen

Lotsen Björn Öberg berättar

År 1887. Den sedan ett halvt sekel nyttjade rovoljan för bränsle till fyrljuset ska ersättas av fotogen. Det byggs en brygga av trä på södra delen av den här viken. För att lyfta upp faten ur en båt byggs en fast kran av trä. Fotogenkranen ser dagens ljus.

Fyrplatsen hade använt viken som lossningshamn för den stenkol som fram till 1840 användes som bränsle till fyren. För att lagra detta kol låg kollador på vikens södra strand. Det var 1840 som man hade övergått till att använda rovolja som bränsle. Men nu, 1887, var rovoljans tid förbi.

Senare, år 1924, göts en ny brygga i det moderna materialet betong. Samtidigt iordningställdes en väg fram till fotogenbryggan.

Kanske var det denna träkran som gav den smala passagen i viken namnet ”Bockhålet”. Ett namn som användes av fyrpersonalen på 1920- och 30-talen.

Tidigare kallades Landsorts fyr för ”Båken” eller ”Kumlet”. På 1700-talet omnämns fyrmästarbostaden som ”Kummelstugan”. Skäret Stångskär söder om Landsort kallades Kummelkläppen och viken som användes som fyrplatsens hamn för Kummelhålet. Det namn vi också idag använder om den här viken.

 

Hitta till Fotogenkranen

Upptäck mer

Argo

Med en last på 140 ton gatsten går galeasen Argo på grund i dimman söder om Landsort, 1924.

ERSTA Norra kanonen

Titta på hur det faktiskt ser ut i den atombombsäkra anläggningen

Storhamn – den flyttade byn

Storhamn – dagens downtown.