Inlandsisen

Dramat för 11 620 år sedan

Två dramatiska år

Det är för 11 620 år sedan. Här, alldeles norr om Landsort, kan du se iskanten, inlandsisens södra ände. Den reser sig högt över dig, löper åt nordost och åt sydväst så långt du kan se. Möjligen är du säljägare med hemvist nedåt östgötakusten. Havet du befinner dig på är Baltiska issjön, en jättelik insjö av smältvatten utan kontakt med havet, Östersjöns föregångare. Här är djupt vatten, sådär 75 meter. Vattennivån i sjön har stigit lite under åren.

Men så händer det något i den by där du bor. Vattennivån börjar sjunka. Efter en månad är vattennivån en meter lägre! Fram till våren därpå har vattnet sjunkit över 10 meter. Och efter ytterligare en vår har sjökanten sjunkit med totalt 25 meter! Vad händer?

Det är där iskanten möter landtungan från söder vid Billingen (i Västergötland) som isen har släppt och vatten har börjat flöda ut i storhavet i gigantiska mängder. På två år rinner det ut 7 800 kubikkilometer vatten. Jämför det med dagens Östersjön som rymmer ca 21 000 kubikkilometer.

Spåren på Landsort

Den stora iskanten låg då här, alldeles norr om Landsort, när den Baltiska issjön var som störst. När isen drog sig tillbaka bildades bland annat klapperstensfält. På Landsorts norra ände finns ett sådant, i viken på östra sidan alldeles nedanför där du nu står. Det fältet och framför allt Ören inne på Torö är synliga delar i den ”mellansvenska israndzonen”, en randbildning av klappersten över hela Östersjön.

På många ställen på Landsort kan man se de tydliga spåren av isen som drog sig tillbaka. Isräfflor kan man till exempel se i Kummelhålet, viken i byn vid gamla skolan. På havsbotten runt Landsort finns exakt samma typ av räfflor, fast 50 meter breda. De slipande stenarna och blocken var större där.

Klippblocket som ser ut att otäckt balansera ut över Österhamn är också en del i vad den tillbakadragande inlandsisen lämnade efter sig.

Geologen Martin Jakobsson berättar

Inlandsisen och Baltiska issjön

Hitta till platsen

Upptäck mer

Jättegrytan

En av Sveriges största sk jättegrytor (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)

Norrhamn

Här dominerar sjöfågel. Och under en tid den stora tärnkolonin.

Helveteskorret

Jordbävningar sker också här (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)