Östersjöns hälsa

Östersjön, dess kvalitet, dess växt- och djurliv har sedan mitten av 1900-talet haft stora utmaningar. På Landsort kan man på olika sätt avläsa hur havet mår.

Algblomning

När viken blev som elefanthud och stanken blev outhärdlig

Blåstång

En grundpelare i Östersjön

Grönslick

Förtret eller nytta?

Igenväxning

Landsort blir allt mer övervuxet, men varför då?

Tångvallen

En vall för att förstå vad som finns i sjön

Havsörn

Ett skärgårdsdrama i flera akter

Ejder

Kustens vanligaste häckfågel – i kris