Tångvallen

En vall för att förstå vad som finns i sjön

Tångvall

Tångvall är ett begrepp med två, men ändå nära sammanhängande betydelser. För de som under århundraden brukat jorden i den kustnära östersjömiljön i Skåne och Danmark har ilandfluten tång använts för att bygga skyddande strandvallar. För oss på Landsort och andra områden med klippor och berg som skyddar mot havet har den ilandflytande tången en annan betydelse.

Lena Kautsky vid Östersjöcentrum berättar

När det blåser eller stormar spolas det som finns i vattnet utanför upp på stränderna. Där bildas då tångvallar i vikar som den här på Landsort, där det finns en sand- eller grusstrand. Var tången samlas och på vilken strand beror på hur det ser ut i vattnet utanför. I tångvallen kan det också ligga stora skockar som flutit runt länge i havet och tyvärr också en del plastskräp.

Det intressanta med tångvallen är att den avslöjar vad som växer utanför på lite större djup. Därför är tångvallen ett viktigt studieobjekt för den som är intresserad av Östersjöns växlighet. Det är bara att rota runt i tångvallen och leta efter den fint förgrenade rödalgen, ullsläke eller lysande gröna tarmalger. Finns det en ålgräsäng utanför på den sandiga botten kan det istället för mycket tång ligga långa gröna ålgrässkott i tångvallen.
Hur mycket blåstång som flyter iland är en indikation också på havets situation. När vattnet bliv klarare och tillgången till ljus bättre, genom att vi minskat tillförseln av fosfor och kväve, kan blåstången överleva och tillväxa på större djup. Detta märks i många delar i Stockholms skärgård där utbyggnaden av reningsverk gett effekt. Det finns helt enkelt mer tång som kan lossna och driva iland när det blåser.
Det finns två perioder på året när det bildas mer tångvall än annars. Den första är i juli-augusti, den andra kommer under senhöst och vinter. Båda är naturliga processer i Östersjöns tångsamhälle.

Blåstång användes förr för att blanda in i brödet under nödåren. Det har blivit poppis igen att ha i t.ex. knäckebröd. Det är också lämpligt material att kompostera och lägga på landet som gödning.

Vad tångvallen kan lära oss

Tångbloggen

Vattenväxter i Östersjön

Under ytan

Äta tång?

Tångknäcke

Hitta till Landsorts tångvall

Upptäck mer

Saltmar

Strandängen vid Saltmar är en spännande rastlokal för fåglar, alltid värd ett besök

Ankarudden

Fågellivet kan man börja uppleva redan vid avfärden från Ankarudden

Där isen kom och gick

Spåren av när isen kom och när isen drog