Det maritima kulturarvet

Berättelserna och dramatiken

Skärgårdssamhället Landsort

De många berättelserna från vendeltidens fiskare och jägare på 600-talet fram till dagens skärgårdssamhälle.

Skärgårdssamhället Landsort

Lotsplatsen, fyren och sjöfarten

En av Sveriges största lotsplatser, med en historia som började redan på 1500-talet och som idag får en växande sjötrafik att hantera genom de nya gods- och oljehamnarna i Nynäshamn respektive Södertälje.

Lotsplatsen, fyrarna och sjöfarten

Krigens ö

Öns kritiska läge vid Stockholms och Mälarens inlopp. Belägen vid farleden ut för stormaktstidens örlogsfartyg (därav ett par intressanta vrak), föremål för det kostsamma rustandet under hundra år för krigen som aldrig kom.

Krigens Ö

Vrakens ö

Ett av Östersjöns vraktätaste områden. Här ligger gamla stora örlogsfartyg, här ligger trävraken i äldre tiders farleder innanför Landsort och stålvraken från det senaste århundradet på Landsorts utsida.

Vrakens ö