Kompassrosen

Här ”kalibrerades” äldre tiders magnetkompasser

Lotsen Björn Öberg berättar

På Landsort finns kompassrosor inhuggna i berget på flera ställen, bland annat på Kasberget och så den vid den uppgrundade viken Bredmar. Bredmar var ursprungligen den viktigaste hamnen på Landsort. Kompassen vid Bredmar har fyra streck vilket tyder på att den är mycket gammal. Men varför finns den här?

Kunskapen om jordens magnetfält och användningen av kompassen kommer troligen från Kina. Redan ca år 80 e Kr beskrivs ett instrument som kallas sinan. Det var en magnetitklump, alltså en bit magnetisk bit järnmalm som formats till en sked och placerats på en brons- eller stenplatta. Skeden positionerade sig i en nord-sydlig axel av sig själv.

År 1088 upptäckte den kinesiske vetenskapsmannen Shen Gua att den magnetiska nordpolen inte var densamma som den geografiska nordpolen. När kompassen kom till Europa är inte känt, men troligen på 1200-talet. Christoffer Columbus hade i alla fall en kompass med sig när han seglade över Atlanten 1492.

Ett problem med kompasserna var att de magnetiska nålarna avmagnetiserades med tiden. För att kalibrera kompassen användes kompassrosor inhuggna i berget. Sådana kompassrosor finns på många ställen i skärgården oftast i närheten av viktiga hamnar.

En kompass är indelad i kardinalstreck. Ursprungligen användes fyra streck – Nord, Ost, Syd och Väst. Mellan dessa fanns interkardinalstrecken Nordost, Sydost, Sydväst och Nordväst. Ytterligare indelningar kan göras så att kompassen får 32 streck på ett varv. Ju färre streck desto äldre är kompassrosen.      (Obs! Kompassrosen kan just nu vara svår att hitta. Den kommer att fyllas i till våren).

Hitta till kompassrosen i Bredmar

Upptäck mer

ERSTA Skenmål

Här skulle anfallande flyg luras att skjuta mot fel mål

Fotogenkranen i Kummelhålet

Inlastningsplats för fyrbränslen under 250 år

Lotsbåten och båtmannen

Lotsbåten är Landsorts främsta arbetsredskap. Båtmannen dess förare.