Saltmar

En spännande rastlokal som kan bjuda på lite av varje

Törnskata

Efter att ha gått en stund längs grusvägen norrut, ser du en skyddad vik med vass och betad strandäng väster om vägen. Det är Saltmar. Öster om vägen ligger också ett område med låg buskvegetation, som är värt att spana av. Törnskata är en art du bör kunna se där.
För att komma ut till Saltmar måste du passera en kreatursgrind. Just i det området har det under många år funnits Höksångare, med topp sträcktid början på juni, men de senaste åren har dessa dock uteblivit.
När du passerat grinden och fortsätter ut i området, kan du leta efter rastande vadare, piplärkor, ärlor, buskskvätta och i de vattennära buskarna alla möjliga rastande tättingar.    (Foto Artdatabanken)

Näktergal

Under slutet av våren är näktergalen ett ganska säkert kort.   (Foto Artdatabanken)

Sävsparv

I vassarna vid Saltmar bör du kunna se och höra sävsparv.    (Foto Artdatabanken)

Fjällpipare

En riktigt ovanlig art som setts här är fjällpipare. Men även forsärla och svarthakad buskskvätta har setts i området.   (Foto Erik Wahlgren)

Landsorts Fågelstation

Fågelstationens hemsida

Om Törnskata

Artdatabanken

Hitta till Saltmar

Upptäck mer

Helveteskorret

Jordbävningar sker också här (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)

Ejder

Kustens vanligaste häckfågel – i kris

Tångvallen

En vall för att förstå vad som finns i sjön