Vrakens ö

Ett av Östersjöns vraktätaste områden. Här ligger gamla stora örlogsfartyg, här ligger trävraken i äldre tiders farleder innanför Landsort och stålvraken från det senaste århundradet på Landsorts utsida.

Severn

Septemberkväll 1832, kommer från Bergen. Resan slutade vid Landsort

Paula Faulbaums

Oktoberkväll 1941. Dålig sikt, mörker, blåst. Kl 2 på natten är hon borta

Argo

Med en last på 140 ton gatsten går galeasen Argo på grund i dimman söder om Landsort, 1924.

Glan

Samma gamla trad förbi Landsort, men i januari 1943 går något snett

Riksnyckeln

Örlogsskeppet möter sitt öde i skärgårdens mörker och storm

SS Heimdal

Mars,1957. Hon närmar sig från söder. Kommer att stanna här för alltid.

Resande Man

Resande man – ett legendariskt skattskepp

Oleg Kochevoi

Februari 1946. På iväg till Stettin i Polen. Det skulle aldrig komma fram.