Natur och Miljö

Historiens och dagens dramatik

Fåglarnas ö

Landsort kommer på femte plats i landet när det gäller ringmärkning. Här ringmärks 10 000 fåglar, det skådas in emot 300 arter. Här finns också ett stort bestånd av havsörn. Sjöfågel finns periodvis i stora mängder. Ejderns och andra kustfåglars ankomst i mars-april är en dramatisk och fascinerande start på våren. Ett sorts ”kosläpp” vid havet.

Fåglarnas ö upplevs bäst under våren (april – mitten av juni) och under sensommaren (mitten augusti – oktober).

Fåglarnas ö

Geologins ö

Landsort kan berätta om den geologiska historien, från istiden och tiden före denna.

Upplevs bra under fyra av våra fem årstider, men man bör akta sig att gå ut på de här bergen under vintern. Inte för att bli angripen av havsörnar, utan för riskerna med isiga berg.

Geologin

Östersjöns hälsa

Östersjön, dess kvalitet, dess växt- och djurliv har sedan mitten av 1900-talet haft stora utmaningar. Hur är läget nu? Vad kan komma att hända framöver?

Östersjöns hälsa