Grönslick

Förtret eller nytta?

Bara förtret …

Grönslick bildar på försommaren en ljusgrön bård på klippor och stenar strax under vattenlinjen. Den förekommer från vattenlinjen ner till ca 7 meters djup. På många ställen i Östersjöns skärgårdar tycker man att den ställer till förtret, när den driver in i tjocka mattor på badstranden så att de måste rensas bort. På Landsort behöver det inte rensas på det här sättet, sjön sköter renhållningen och det finns inga stränder där slicken kan lägga sig. På tex Gotland och Öland driver istället rödalgen ullsläke in och förstör badstränderna. När de ruttnar och dör luktar det ”ruttna ägg”. Om man ser ett rött bälte nära ytan, på vinter eller tidig vår, kan det vara ullsläke.

… eller också nytta?

Men är de fintrådiga grön- och rödalgerna bara läskiga eller kan de vara till någon nytta? Grönslick kan användas vid papperstillverkning. Den har kraftiga cellväggar som består av cellulosa som kan blandas in i pappersmassan. Detta verkar lovande. Även andra användningsområden testas, som rötning för biogas eller kompostering och jordförbättringsmedel utmed vägrenar.

En yngelkammare

Grönslick fungerar som yngelkammare för tånggråsuggor och tångmärlor på sommaren. Det är i grönslicksbältet som de små kräftdjuren växer upp. När de blivit tillräckligt stora flyttar de ner i blåstången och sent på hösten ännu djupare ner, i rödalgsbältet.

Om grönslick

Artdatabanken

Hitta till Sikhäll

Upptäck mer

Bredmar

Bra rastlokal för fåglar just norr om byn.

Landsorts Fågelstation

Bemannad fågelstation med ringmärkning vår och höst

Tångvallen

En vall för att förstå vad som finns i sjön