Landsorts Fågelstation

Ute i havsbandet på Södertörns yttersta spets, i ett perfekt läge för flyttfågelsträcken vår och höst.

Ringmärkningen på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet. En förening bildades 1988 av engagerade frivilliga. Sedan dess disponerar fågelstationen militärens gamla sjukstuga i Landsort.
Ringmärkningen ingår i ett riksomfattande nät av fågelstationer och andra fångstplatser som ringmärker i Sverige i en verksamhet som samordnas av Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska Riksmuseet.
Landsorts Fågelstation ligger på femte plats i Sverige vad gäller observerade arter 2020, totalt 270 arter. När det gäller ringmärkning ligger Landsorts Fågelstation på tredje plats med ca 10 000 ringmärkningar årligen.  (Foto Hanna Wallander)

Fågelstationen genomför guidningar under ringmärkningssäsongen (början av april till slutet av juni samt mitten av augusti till början av november) där man berättar om stationen, om ringmärkning och fågelforskning och visar också om möjligt upp nyligen ringmärkta fåglar. Detta sker kl. 11.00 på lördagar och kostar 100 SEK för vuxna och är gratis för barn och ungdom. Ingen förbokning krävs och det finns inget krav på minsta antal. Guidningen utgår från fågelstationen.

Ringmärkningen sker utanför fågelstationen och du bör inte gå nära fågelnäten och inte heller försöka ta loss några fåglar. Näten tillses av utbildad personal och fåglarna är inte utsatta för några risker.

Fågelstationens hemsida

Fågelstationen

Så här ringmärker man

Ringmärkning

Top 20 ringmärkta fåglar år 2020

Top 20

Hitta till Fågelstationen

Upptäck mer

Bredmar

Bra rastlokal för fåglar just norr om byn.

Helveteskorret

Jordbävningar sker också här (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)

Grusvägen Gethagen

Landskapet öppnar sig igen där vägen slutar. Chans på andra fågelarter.