Oleg Kochevoi

Tisdagen den 19 februari 1946 ge sig det ryska motorfartyget Oleg Koshevoi iväg från Stockholm med destination Stettin. Fartyget skulle aldrig komma fram. Klockan 08.00 dagen efter avfärd går hon upp på klipporna strax söder om Landsorts Österhamn. 

Onsdag förmiddag

Klockan 11 på förmiddagen blåser det 23 sekundmeter. Klockan 15 samma dag sjunker akterskeppet ner och på några dagar har det försvunnit i djupet.Fartyget har lots. Lotsen Nyström, som avlöste Stockholmslotsen i Dalarö, finns ombord. Hur kunde det då hända?

Det är företagets styrmaskin som i nattmörkret, alldeles utanför den kommande haveriplatsen, slutar att fungera och rodret låser sig. Fartyget går inte längre att styra. Man försöker sätta ut ankare, 45 famnar och 45 famnar till. Men djupet utanför Landsorts östra sida är för stort. Man lyckas få igång nödstyrningen och vända upp fartyget mot vinden, med målet att föra in fartyget mer i lä. Men vinden är nu för hård och fartyget kan inte hålla upp stäven. Det driver istället längs med klipporna, förbi Österhamn och går upp på klipporna alldeles söder om hamnen.

 

Personal på lotsplatsen har nu tagit sig ner på klipporna. Med hjälp av linor mellan fartyget och den dåvarande ensfyren på platsen, tar de första besättningsmännen sig iland. Det blir för långsamt och riskabelt. Man lyckas rigga fartygets landgång direkt till klippan. Hela besättningen kan ta sig iland, kapten Backman sist av alla. Då bryts landgången sönder och faller i havet. Den ilandtagning besättning får mat och husrum på ön.

Endast skeppshunden fick sätta livet till.

Dykbarhet

Vraket anses lättdykt, med ett maxdjup på 26 m. Ett otroligt fint vrak, har någon tyckt. Och väl värt att återkomma till. Men det finns också andra uppfattningar.

Vraket har börjat falla sönder, men håller ihop någorlunda ännu. Fören ligger en bit från resten av vraket. Eftersom bordläggning och plåtar börjar lossna så är det risk för ras så man bör undvika att ta sig in i vraket numera.

Under september-oktober och i mars- april kan sikten vara mycket bra, upp till 40-50 meter.

Djupdyk bland vraken i Östersjön

Museum of Wrecks

Hitta till Oleg Koshevoi

Upptäck mer

ERSTA Norra kanonen

Titta på hur det faktiskt ser ut i den atombombsäkra anläggningen

Resande Man

Resande man – ett legendariskt skattskepp

Pestkyrkogården

När pesten kommer till Landsort 1710