Pinass eller fregatt?

Ur rapport från Marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns Högskola

St Johannes, skeppet som senare kom att benämnas Resande mannen, kallas i vissa källor för liten fregatt. Benämningen fregatt kommer i bruk vid mitten av 1600-talet och betecknar då egentligen mindre örlogsfartyg. Det är först senare som fregatt blir en term som betecknar de ganska stora skeppen med ett genomgående batteridäck.
Skeppet kunde lika gärna ha kallats pinass, vilket är en benämning på en fartygstyp, med platt akter, förhållandevis kraftig bestyckning, vilka användes antingen som handels- eller örlogsfartyg. En pinass, använd inom flottan, kan följaktligen kallas för fregatt.
I Scheepvaartmuseums samlingar i Amsterdam finns en ritning av en 90 fots pinass, vilket bör motsvara Resande mannens storlek. Även skrovets form, masternas placering, samt bestyckningen stämmer väl överens med såväl den arkeologiska informationen från vrakplatsen som vad vi känner till beträffande Resande mannens bestyckning utifrån skriftliga källor.
Vi kan nog därför vara ganska säkra på att greve Slippenbachs skepp påminde väldigt mycket om fartyget på denna ritning.