ERSTA Batteristaben

En plats att begrunda försvarshemligheters förgänglighet

Sent 1970-tal. Den splitternya kanonanläggningen (batteriet) på Landsort är färdig sedan mindre än ett år tillbaka. Den är en del av Sveriges kustartilleri – det mest moderna och högteknologiska i hela världen! Den nationella stoltheten borde vara stor, men svenskarna i allmänhet känner inte till det här.
Måndagen den 12 mars 1979 grips den svenske polisen Stig Bergling av den israeliska säkerhetstjänsten i passkontrollen på Ben Gurions internationella flygplats i Israel. Svenska SÄPO har haft ögonen på Bergling under en längre tid men de kan inte själva gripa honom eftersom de bedömer att deras material inte skulle kunna användas i svensk domstol.

Vad har då det här med kanonanläggningen att göra? I början av 1970-talet var Stig Bergling utlånad från SÄPO till Försvarsstaben där han kopierade ett register som bland annat innehöll information om det svenska kustartilleriet. När han senare blev spion sålde han registret till Sovjet. Det skedde runt 1975, precis när man höll på att få klart det nya kanonbatteriet (ERSTA) på Landsort. ERSTA är en förkortning för ERSättning Tungt Artilleri.

 

 

ERSTA byggdes under 70-talet på strategiskt viktiga platser längs den svenska kusten. Man behövde ersätta andra världskrigets omoderna kanoner och bergrum, framför allt på grund av de gamla kanonernas dåliga eldhastighet och precision samt det ökade atombombshotet. Sex batterier byggdes längs Östersjökusten, från Holmögadd i norr till Ystad i söder.
Anläggningens bombsäkra utrymmen (se bilden) är idag tömda och fyllda med betong. Men besök gärna Norra kanonen som finns kvar helt intakt med sina fem atombombsäkra våningar rakt ner i Landsorts berggrund.

Men vad hände med Stig Bergling? Han dömdes i Sverige till livstids fängelse 1979, samma år som han greps. Han var sedan på rymmen mellan 1987 och 1994 och blev till slut villkorligt frigiven 1997. Man räknar med att han inte tjänade mer än cirka 67 000 kronor på sitt tio år långa spioneri. En ganska dålig affär i det stora hela!

Hemligheten borta – och till slut även kanonerna

Sveriges kustartilleri som en gång var världens mest moderna, och som avslöjades innan det ens var färdigbyggt, var i drift i bara drygt tjugo år. Stridsammunitionen var kvar till 2007. År 2008 togs två av de tre kanonerna bort.
Endast den norra kanonen med hela sin anläggning blev kvar, nu ett av Landsorts stora besöksmål. Boka ett besök i den djupa anläggningen!

Hur det faktiskt såg ut

Batterimuseet

Hitta till platsen för Batteristaben

Upptäck mer

Fartyget och lotsen

Landsorts lotsstation. Uppe från fyren får man bäst överblick över sjöfarten

Lotsbåten och båtmannen

Lotsbåten är Landsorts främsta arbetsredskap. Båtmannen dess förare.

Riksnyckeln

Örlogsskeppet möter sitt öde i skärgårdens mörker och storm