Fartyget och lotsen

Lotsen måste vara förberedd på grov sjö, mörker, nya obekanta fartyg – men det här skulle väl inte kunna hända

En vanlig dag på jobbet år 1977

Sen förmiddag, onsdagen den 26 oktober. Det blåser svag vind, sikten är god. Det ryska tankfartyget Tsesis med 16 000 ton tjockolja är på väg från Klaipeda i Litauen till Södertälje. Lotsbåten åker iväg för att möta tankfartyget, och två sjömil söder om Landsort går lotsen Hjalmar Nordenberg ombord på Tsesis. Hjalmar är en erfaren lots; han gör nu sin drygt tusende lotsning i den här farleden upp mot Södertälje. Nu hälsas han välkommen upp på bryggan av befälhavaren. Där finns även en andrestyrman, utkiken samt rorsmannen. Fartyget går in i Södertäljeleden i sedvanliga 11–12 knop. Allt är som vanligt.

… som blir till en mardröm

En halvtimme senare, en bit in mellan skären. Fartyget ligger som det ska i farleden. Enligt sjökortet är det 20 meter djupt här.
Då händer det, klockan fem minuter över elva! Det som inte ska kunna hända. Fartyget slår emot ett undervattenshinder och man stänger genast av motorerna. Fartygets skrov har fått allvarliga skador och går sönder – med 16 000 ton tjockolja ombord. Hur kunde det hända?

En allvarlig kartteknisk miss och mycket lärande

Det visar sig att det stod fel i sjökortet. Sjöfartsverket hade inte satt ut ett grund som man där faktiskt hade känt till i åtta år.
Som tur är inträffar olyckan precis vid Askölaboratoriet som tillhör Stockholms universitets Östersjöforskningscenter. Kustbevakningen är snabbt på plats med oljelänsar. Samtidigt kan forskarna på närliggande Askö rycka ut för att ge en helhetsbild av utsläppets effekter med metoder från ekosystemforskningen.
Återhämtningen efter Tsesis-olyckan tog flera år. Resultaten visade bland annat att effekterna på strandmiljöerna i stort sett var kortvariga och att miljöerna, både ovan och under vattnet, nästan helt hade återhämtat sig inom ett år. Men effekterna på de djupa bottnarna var mer långvariga. Tydliga effekter kunde ses bland bottenlevande djur som märlkräftor och musslor i åtminstone tio år efter olyckan.
Idag står en fyr där Tsesis gick på grund, och Sjöfartsverket har rättat sina sjökort. Man har dessutom lagt ut elva lysbojar och byggt tre nya fyrar i Södertäljeleden.

Lotsens historia på Landsort

Björn Öberg berättar

Lotsen går ut – 1930

Prins Wilhelm berättar

Var finns fartyg just nu?

AIS-systemet

Härirån får du bäst överblick över sjöfarten

Upptäck mer

Lotsbåten och båtmannen

Lotsbåten är Landsorts främsta arbetsredskap. Båtmannen dess förare.

WW2-kanonerna

Andra världskrigets kanoner

ERSTA Södra kanonen

Kal hjässa kvar, härlig utsikt, värd en avvikning från grusvägen