Skärgårdssamhället

De många berättelserna från vendeltidens fiskare och jägare på 600-talet fram till dagens Landsort

Kompassrosen vid Bredmar

Kompassrosen vid den ursprungligen viktigaste hamnen på Landsort

Labyrinten

Ett skydd mot havets faror och en besvärjelse om god fångst

Pestkyrkogården

När pesten kommer till Landsort 1710

Fotogenkranen i Kummelhålet

Inlastningsplats för fyrbränslen under 250 år

Pegelhuset

Vattenståndet i Östersjön, en nyckelfråga för sjöfarande

Vikingatid

Här höll säljägarna och fiskarna till för 1 000 år sedan

Storhamn – den flyttade byn

Storhamn – dagens downtown.

Norra udden Öja by

Här på öns norra del låg byn under mer än trehundra år