Jättegrytan

På öns norra ände ligger den stora jättegrytan (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)

En genväg till en annan värld?

Geologen Alasdair Skelton berättar

I berättelsen om Narnia berättar C S Lewis hur trollkarlens brorson hamnar i Världen mellan världarna. Han är omringade av runda pölar av vilka var och en är en genväg till en annan värld. Kan jättegrytan på Öja vara en sådan genväg?

De perfekta runda grytorna formade ur berggrunden och fyllda med svart vatten har fascinerat geologer i många år. Kanske bildades de av virvlande strömmar av vatten och vassa stenar under inlandsisen. Om så är fallet vittnar grytorna om det extrema trycket under inlandsisen när den avancerade över Norden från sin födelseort vid Höga kusten i norra Sverige.

Eller: kanske är grytorna verkligen genvägar till andra världar …

En skruvad historia

Den jättegryta man ser här är ca 4 meter djup. Vid en tömning visade det sig också att den stora grytan i botten hade en mindre gryta under sig, ca 2 meter djup.

I botten på den ca 4 m djupa grytan finns en mindre gryta, ca 2 m djup!

Notera de skruvade spåren i den tömda grytan. Det här har inte med berggrundsstrukturer att göra, eftersom man kan se gnejsig bandning och den går tvärs över vriden. Vridningen beror på slipningsprocessen under isen.

En ö full av grytor

Det finns grytor på många platser på ön. För den som inte orkar gå så långt, så finns det en lite gryta att se redan i byn, nära Svedtiljas restaurang (se gula pilen på bilden)

Hitta till Jättegrytan

Upptäck mer

Blåstång

En grundpelare i Östersjön

Grönslick

Förtret eller nytta?

Algblomning

När viken blev som elefanthud och stanken blev outhärdlig