Guidningar på Landsort

För den som vill förstå lite mer och få flera berättelser om de olika temana på Landsort finns det möjligheter att boka visningar och guidningar, för flera områden, året runt. Högsommar kan konkurrensen om visningstider och guidning bli hård.

Skärgårdssamhället

Lokalhistorikern Maria Landin

E-post: maria_landin@hotmail.com

Tel: 0725 – 787547

Lotsen Björn Öberg    

E-post: bjorn.oberg@landsort.com

Tel: 0733 – 520340

 

Lotsplatsen och sjöfarten

Lotsen Björn Öberg
E-post: bjorn.oberg@landsort.com
Tel: 0733 – 520340

Landsorts fyr

Fyrguiden Åke Svedtilja
E-post: ake@g-mo.se
Tel: 0705 – 42 80 48
Lotsen Björn Öberg
E-post: bjorn.oberg@landsort.com
Tel: 0733 – 520340

Krigens Ö

Pensionerade pansarofficeren Jaak Kriisa
E-post: jaakkriisa@gmail.com
Tel: 0722 – 000506

Fåglar

Landsorts Fågelstation
E-post: guidning@landsort-birds.se