Öja by

Fram till slutet av 1800-talet låg här ett lotssamhälles trettio hus. Vid GPS-punkten står du mitt i detta försvunna samhälle med få husgrunder kvar. På den tiden skulle du ha sett tiotalet hus åt vardera söder, norr och öster.

Sista lasset går

”Gamle mästerlotsen Gustav Adolf Olsson ser sig dystert omkring. Det är 1908 och visserligen vår och ljuset kommer, men det är också dags att som siste boende lämna Skutvik i norr och flytta ner till den nya byn i söder, Storhamn. Han är trött, gammal och sjuklig. Men med hjälp av döttrarna Hulda och Wendela, och Wendelas man lotsen Gotthard Åman, kommer han väl att få hjälp med flytten.

Gustav tänker på alla de trettio husen nu helt tömda på invånare och de flesta nedmonterade och flyttade till Storhamn. På att skolan flyttades redan tjugo år tidigare. Det har blivit en lång resa med att flytta hela byn söderut. Så mycket annorlunda allt blev när träfartygen och Herrhamraleden ersattes av stålfartyg som gick söder om ön. En mer än 300-årig historia med den här byn i norr är till ände. När han själv har flyttat bor ingen längre kvar här.”

(Huset längst till vänster är hans eget hus)

Lokalhistorikern Maria Landin berättar

Fram till slutet av 1800-talet bodde lotsarna på olika platser. På Landsort bodde de vid Storhamn men också på norra ön i byarna Skravlet, Skutvik, Gåludden, Norrudden och Öja by. Dessutom bodde det lotsar på Krokskär, Stor-Pelles holme, Leskär och på södra Torö.

Bosättningarna på norra Landsort och runt det som kallas Herrhamra hamn har sin grund i att inomskärsfarleden gick där. Den största delen av fartygstrafiken vågade sig inte ut på öppet hav. Så lotsarna hade nära till de lotssökande fartygen.

Den första som vi vet bodde på Öja är Anders Bertilsson som fick gården som kallas för Öja by i förläning av Gustav Vasa 1535 mot att han och hans efterkommande skulle lotsa Kronans fartyg. Öja by beboddes sedan av lotsar och framför allt av lotsåldermannen. Vid Öja by finns den så kallade Tomtladan kvar, men det finns också flera husgrunder. Ett enda hus stod kvar i Skravlebacken en bit in på 1900-talet. Det var ”Skomakarns stuga” (bilden) som användes då man spelade in filmen Terje Vigen på landsort 1917.

På den norra udden av Landsort finns resterna efter de övriga byarna. Stenskravlet, Skutvik, Gåludden, Norrudden och Österklinten. Det är endast i Skutvik som det finns bebyggelse i form av ett fritidshus. Det som i övrigt går att se är husgrunder. De omsorgsfullt hävdade små täppor som fanns håller nu helt och hållet på att växa igen.

Byarna där norr tömdes på folk och byggnader under andra halvan av 1800-talet då lotsarna flyttade ner till Storhamn. Då plockade man ner sina hus och tog brädorna med sig för att återuppföra husen i Storhamn.

Hitta till Norra udden och Öja by

Upptäck mer

Pegelhuset

Vattenståndet i Östersjön, en nyckelfråga för sjöfarande

Argo

Med en last på 140 ton gatsten går galeasen Argo på grund i dimman söder om Landsort, 1924.

Utkiken

Ett monument över 500 år av det mänskliga ögats närvaro