Krigens ö

Landsorts kritiska läge vid Stockholms och Mälarens inlopp. Belägen vid farleden ut för stormaktstidens örlogsfartyg och föremål för det kostsamma rustandet under hundra år för krigen som aldrig kom.

Rysshärjningarna

När kriget kom till Landsort – 1719

WW2-kanonerna

Andra världskrigets kanoner

ERSTA Skenmål

Här skulle anfallande flyg luras att skjuta mot fel mål

ERSTA Batteristaben

En plats att begrunda försvarshemligheters förgänglighet

ERSTA Södra kanonen

Kal hjässa kvar, härlig utsikt, värd en avvikning från grusvägen

ERSTA Norra kanonen

Titta på hur det faktiskt ser ut i den atombombsäkra anläggningen