Våta vägen

Här har många spännande arter setts och hörts genom åren

Lundsångare

En klassisk bra lokal att stanna på är våta vägen, ett vått område med högstammig skog där en mindre väg för österut upp på den bergsrygg som går i nord sydlig riktning.
Av lite mer ovanliga arter som har observerats här, kan nämnas mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare och lundsångare (fotot Artdatabanken).

Tajgablåstjärt

En annan mer ovanlig art som har observerats här är tajgablåstjärt. (Foto Artdatabanken)

Mindre flugsnappare

Rör dig långsamt längs vägen, spana och lyssna in i skogen. Följ också stigen österut upp mot ERSTA Södra kanonen lyssnandes och spanandes.

Landsorts Fågelstation

Fågelstationens hemsida

Hitta till Våta vägen

Upptäck mer

Tångvallen

En vall för att förstå vad som finns i sjön

Blåstång

En grundpelare i Östersjön

Området söder om byn

Fåglar i Området söder om byn