Lotskyrkogården

Lotsen Björn Öberg berättar

På Lotskyrkogården vid Herrhamra finns en gravsten med inskriptionen 1660 och SLS, dessutom finns ett pentagram. En teori är att den utmärker graven för de som drunknade vid förlisningen av Resande Man och flöt iland. Bokstäverna S L S skulle kunna stå för S(epulti) L(oco) S(ancto) = begravda på helig/vigd plats. Att pentagrammet använts på en gravsten tyder på att det funnits behov av att värja sig mot onda makter eller att hindra de/den döda från att gå igen.
Om tolkningen av bokstäverna är korrekt skulle det kunna betyda att någon eller några personer som man inte med säkerhet kunnat identifiera är begravda under stenen. Däremot har man varit säker på att personen/personerna ifråga avlidit vid ett speciellt tillfälle. Ett tillfälle som varit extra dramatiskt och som riskerade att personen/personerna inte skulle få ro i graven.

Stockholms Läns Museum om Lotskyrkogården