Utkiken

Ny teknik kan underlätta men också slå hårt på landsbygden

Dagens digitala ögon i skärgården – finns i Södertälje

Kartpunkten ligger på Kasberget, en klassisk utkik för Landsort. Men ”utkik” som vi känner det, ett mänskligt öga ut mot havet, finns inte längre. Det arbetet sker idag digitalt med radar, datorer och Internetbaserade beställningar av lotstjänster. VTS:en, som det numera heter, ligger numera inne i Södertälje. VTS betyder Vessel Traffic Service och är centraler som ger bland annat trafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden. De finns över hela världen.

Men från början utförde man alltså utkiksarbetet manuellt, genom att helt enkelt titta ut över havet och hålla utkik efter fartyg som behövde lotsas. Det var inte utan svårigheter. Sikten vid havet är många gånger dålig på grund av dis, dimma och mörker. Blåst och grov sjö försämrar också sikten. Det var inte alltid lätt att kunna se den viktiga G-flaggen som fartygen skulle ha i förmasten för att markera ”Jag behöver lots”. På natten signalerade man med två långa och en kort ljussignal i stället, vilket oftast var lättare att se.
I länken ”Utkikens historia på Landsort” här nedan kan du se lite mer om hur man arbetade i Gamla utkiken.

Under 1900-talet skedde dock flera teknikförändringar i utkikens arbete. Oftast underlättade de arbetet, till exempel när radarn kom till utkiken och när radion kom, och på 60-talet byggdes ett högt, modernt lotstorn på Landsort. Det fick ersätta den lotsvaktstuga som fanns där tidigare.

500 år med mänskliga ögon är nu historia

Men övergången till modern digital och Internetbaserad teknik gjorde inte att man fick en bättre utkiksverksamhet på Landsort. Den innebar i stället att verksamheten helt lades ner. Därmed försvann 30 procent av arbetsplatserna på Landsort.

Sjöfartsverket, som har sin verksamhet knuten till havet, valde att dra in arbetsuppgifterna till fastlandet, till Södertälje. Taxi Stockholm, med all sin verksamhet inne i Stockholm, valde i stället att lägga ut sin ”VTS”, det vill säga taxiväxeln, från Stockholm till Sandhamn i skärgården. Kvar på Landsort blev ett torn, täckt av radar och antenner. Ett minnesmärke över 500 år av det mänskliga ögats närvaro som nu har gått till historien.

Men gamla utkiksanläggningar kan återanvändas. När den gamla lotsutkiken revs använde båtmannen Rune Gustavsson materialet till att bygga ett nytt, eget bostadshus. Och när det moderna lotstornet tappade sin funktion gjordes det om till hotell, idag ett av skärgårdens mest besökta.
Besök Svedtiljas Livsstilshotell!

Utkikens historia på Landsort

Björn Öberg berättar

Hitta till platsen för den tidigare lotsutkiken, Gamla Berg

Upptäck mer

Kompassrosen vid Bredmar

Kompassrosen vid den ursprungligen viktigaste hamnen på Landsort

Severn

Septemberkväll 1832, kommer från Bergen. Resan slutade vid Landsort

Landsorts fyr

Sveriges äldsta fyr. Med sina 4 plus 1 ljusblänk, genom decennier och sekler