Labyrinten

Ta en tur genom labyrinten

Lokalhistorikern Maria Landin berättar

Labyrinten på Landsort ligger vid det fiskeläge som är känt sedan 1454, då Trosa skärborgare fick kunglig rätt att fiska bland annat vid Landsort. Den uppgrundade Bredmaren öster om labyrinten var sannolikt säsongsfiskarnas ursprungliga hamn.

Labyrinten anlades i ett magiskt syfte. Den som gick genom labyrinten troddes vara skyddad mot havets faror och skulle få en god fångst.

I Sverige finns omkring 300 stenlabyrinter, ibland även kallade trojaborgar. Mönstret är minst 3 000 år gammalt och förekommer på många platser i Europa och i vissa andra delar av världen. De ligger ofta på höjder ihop med kultplatser, gravfält och kyrkor.

Ursprungligen utnyttjades de på våren för fruktbarhetsriter. En del av dem ligger utefter kusterna och på öar där det funnits gamla säsongsfiskeplatser. Säsongsfisket var väldigt utbrett längs med landets kuster under medeltiden och århundradena därefter.

Det karakteristiska labyrintmönstret har mellan 8 och 16 vallar. Det finns alltid bara en ingång och en enda gångväg utan valmöjligheter. Den som går in i en labyrint måste följa gången hela vägen in och sedan samma väg ut. Att kliva över vallen betyder otur.

Labyrinten på Landsort har 12 vallar. Den rekonstruerades under 1970-talet efter att ha varit överbyggd av en militärbarack under andra världskriget.

Hitta till labyrinten

Upptäck mer

Glan

Samma gamla trad förbi Landsort, men i januari 1943 går något snett

ERSTA Norra kanonen

Titta på hur det faktiskt ser ut i den atombombsäkra anläggningen

Resande Man

Resande man – ett legendariskt skattskepp