Ankarudden

Ditt första möte med kustfåglarna

Ejdern – och det stora mysteriet

Ejdern är skärgårdens i särklass vanligaste häckfågel. I skiftet mars-april kan du uppleva de magnifika ejdersträcken runt Landsort. I maj-juni kommer kullarna av ejderungar. Hannarna, de skarpt vitmarkerade gudingarna känner inga familjeinstinkter utan dra snabbt till sjöss igen i stora flockar.

Men – det finns idag ett stort mysterium med ejdern. Under andra hälften av 1900-talet ökade ejderbeståndet. I synnerhet i den yttre skärgården under 1970-1990-talen, när ejdrarna sökte sig undan de allt fler minkarna och ett växande antal fritidsbåtar i den inre skärgården. Men under de senast femton åren har en tvär vändning skett, beståndet har mer än halverats. Ingen vet egentligen riktigt vad det beror på. Någonting står i varje fall inte rätt till i Östersjön. Mer om ejdern under ”Östersjöns hälsa”. (Foto Sven-Erik Arndt)

Havsörnen – vår största fågel

Det är under vintern man oftast ser havsörnar. Leta i luften efter flygande örnar och på kobbar och skär efter sittande individer. Särskilt klippan till vänster när m/s Stångskär (eller Bamse) svänger ut förbi första farledsfyren före Krokskär, brukar vara en säker plats att hitta örnar på.
Havsörnen mår nu för tiden bra, efter svåra decennier 1950-, 60- och 70-tal.   (Foto Magnus Rietz)

Havsörnen har en viktig funktion som indikator och larmklocka för effekter av miljögifter och en viktig roll i den nationella miljöövervakningen. Mer om havsörnen under ”Östersjöns hälsa”.

Hägern – sommarfågeln som blivit en övervintrare

Du kan se dem högst upp i trädtopparna på öarna till höger när du åker ut från kajen eller flygande inne bland skären. De häckar inte här, men kommer mest när de är ute och ”vandrar” efter att ungarna lämnat boet i början av sommaren.
Antalet hägrar i Stockholms skärgård har fördubblats under de senaste femtio åren. Beståndet kommer till stor del från de hägrar som Skansen släppte ut 1938. Den noterades som ”ny fågel” vid Landsorts Fågelstation först 2012.
Det är faktiskt en pelikanfågel, inte en trana som många tror (även Linné trodde det!).
I dag är den vanlig i stora delar av landet och stannar allt oftare över vintern där den hittar öppet vatten (eller får hjälp med öppet vatten, som vid den hägerberyktade Råstasjön i Solna). Med allt mer öppet vatten även i skärgården är det möjligt att se häger vid de inre skären nästan hela året.
I gamla tider ansågs hägerfett vara ett utmärkt hjälpmedel mot reumatism, bra också mot gikt, dövhet och ögonlidande. Helst skulle fettet vara inhämtat vid fullmåne! (Foto Lennart Geslin)

Landsorts fågelstation

Fågelstationens hemsida

Hitta till Ankarudden

Upptäck mer

Grusvägen Våta vägen

En knapp kilometer längs vägen finns ett sankt skogsområde, intressant fågellokal

Inlandsisen

Dramat i Baltiska issjön

Igenväxning

Landsort blir allt mer övervuxet, men varför då?