Helveteskorret

Jordbävningar sker också här (platsen bör inte besökas när det är halt på bergen)

Geologen Alasdair Skelton berättar

Jordbävningar sker längs förkastningar. Dessa är naturliga svaghetslinjer i berggrunden längs vilka berggrundsrörelser har skett. Här har den ena sidan rört sig uppåt och den andra sidan har rört sig nedåt. Förkastningen är en perfekt och slät yta som löper nedåt, långt under jordens yta. Den perfekta och släta ytan tyder på att jordbävningar har skett längs förkastningen i geologiskt närliggande tider och att de kan ske igen i den nära framtiden.

Jordskorpan består av många rörliga tektoniska plattor, som rör sig mot eller bort från varandra. Det här händer idag i mitten av Atlanten och leder till att Atlantens östra och västra delar rör sig bort från varandra. Den enorma kontinenten som omfattar både Europa och Asien bärs till viss del med i denna rörelse, men försöker också stoppa den. Motståndet leder till jordbävningar som märks också här i Sverige. Sådana jordbävningar sker dagligen men är vanligtvis för små för att kunna märkas utan känsliga seismiska instrument. Jordbävningar i Sverige orsakas även av landhöjning.
Kolla länken nedan – på aktuella svenska jordbävningar.

Aktuella jordbävningar i Sverige

Volcanoes and earthquakes

Svenska nationella seismiska nätet

SNSNs hemsida

Hitta till Helveteskorret

Upptäck mer

Ankarudden

Fågellivet kan man börja uppleva redan vid avfärden från Ankarudden

Grusvägen Gethagen

Landskapet öppnar sig igen där vägen slutar. Chans på andra fågelarter.

Norrhamn

Här dominerar sjöfågel. Och under en tid den stora tärnkolonin.