Algblomning

Vissa typer av algblomningar verkar ha ökat på senare år, men det är inget entydigt mönster och det finns tecken på att algblomningar kommer i perioder. Men sommaren 2005 blev det ”gyttjebad” på Landsort.

Det är den 5 juli 2005. En längre period av lugnt väder, inte mycket vind. Varmt. Härligt att bada. Klassisk sommar, om än varmare än vanligt. Och också ganska vindstilla. Svag vind från öster, där vi har hela Östersjön rakt ut ända till Estland. Men det är ingen sjögång att tala om. En tid då man badar från klipporna på alla kanter.  Österhamn ser ut som Österhamn brukar göra.

På horisonten finns ett litet moln – fälten av alger har börjat växa mitt i Östersjön.

Så, bara fyra dagar senare:

Ett härligt badvänligt Östersjön förvandlas längs vikarna på Landsorts östra sida till en sörja, i det närmaste ett först grönaktigt slem, sedan till ett grått gyttjebad. Den svaga vinden från öster trycker in massan av uppflutna cyanobakterier i vikar och hamnar på Landsorts östersida. I Österhamn ligger något som liknar elefanthud, decimetertjockt.

Det börjar sprida sig en stank över viken och in över byn. Som tur är är väster sida ännu ganska ren. Det är i bland annat sådana här lägen man ser fördelen med en långsmal ö i nordsydlig riktning.

De boende försöker förgäves få sönder och få ut soppan.
Det har alltid funnits algblomning i vattnen runt Landsort, men i små mängder och inte mycket mer än några dagars gles blomning under ytan. År 2005 kulminerade det. Det som dominerar blomningen är katthårsalg, en cyanobakterie. Man ska akta hunden från att dricka vattnet eller slicka pälsen för blomningen kan vara giftig.
Dessa sensommarens massiva drivande ansamlingar av cyanobakterieblomningar kan skådas lätt utanför varje hamn eller vik, på öster eller väster sida beroende på strömmarna. Vid massiv blomning räcker det med att titta i hamnarna eller att se det gröna svallet runt båten under färden på väg ut eller iland.

Aktuell algblomning

SMHIs algrapport

Det finns god blomning också

Vårblomningen

Övergödningen av Östersjön

WWF om övergödningen

Hitta till Österhamn

Upptäck mer

Där isen kom och gick

Spåren av när isen kom och när isen drog

Landhöjningen

För 3 500 år sedan dök ön upp ur havet. Men hur ska det gå i framtiden?

Igenväxning

Landsort blir allt mer övervuxet, men varför då?