Området söder om byn

En bra plats för att spana sträck och leta efter rastande fåglar

Sjöfåglarna

Ett massivt sjöfågelsträck passerar Landsort vår och höst.
Ejdern sträcker förbi i stort antal med en topp redan i skiftet mars-april. På hösten mer utdraget under september-oktober. Ejdern ses ofta rastande på vattnet utanför.
Även sjöorre med sträcktopp i slutet av april (Foto Håkan Granbohm) samt svärta passerar i stora mängder tillsammans med olika arter simänder, där bläsand brukar vara den vanligaste.
Flera arter gäss passerar också, tillsammans med lommar, doppingar, måsar och tärnor.

Tättingarna

På våren kommer tättingarna utifrån havet och rör sig norrut över ön. På hösten är sträckriktningen den omvända, men flera tättingar går inte ut vid södra udden, utan vänder och rör sig norrut över ön, för att ta sig tillbaka till fastlandet och därefter fortsätta sträcket i sydlig riktning. Många tättingar rastar också i svackorna, som alltid är värda att genomsökas.
Rosenfink (Foto Håkan Granbohm), är en trevlig art som de senaste åren setts från mitten av maj.
Av vanliga häckfåglar kan nämnas stenskvätta och skärpiplärka.

Rovfåglarna

Rovfåglar ses också sträckande. Sparvhök är den vanligaste arten, men även falkar som pilgrimsfalk och stenfalk passerar förbi, samt olika arter av kärrhökar.
Havsörn ser man nästan alltid över eller kring ön. Ge akt på måsflockarnas beteende, de indikerar ofta att det är havsörn i närheten. Mer om Havsörnens situation kan du få här.  (Foto Magnus Rietz)

Landsorts Fågelstation

Fågelstationens hemsida

Hitta till området söder om byn

Upptäck mer

Bredmar

Bra rastlokal för fåglar just norr om byn.

Ejder

Kustens vanligaste häckfågel – i kris

Grusvägen Våta vägen

En knapp kilometer längs vägen finns ett sankt skogsområde, intressant fågellokal