Vårblomningen

Det finns också blomning som är av godo

Vårblomningen som består av kiselalger och dinoflaggeltater är viktig för djurplankton och sen småfisken. Problemet är att den inte syns för oss som åker med båt på havet eller står vid stranden. Den flyter inte upp till ytan. Om den inte fungerar blir det ingen eller mindre mängder djurplankton och mindre mat till fiskarna.

På Askölaboratoriet innanför Landsort åt Trosahållet följer man kontinuerligt utvecklingen av Östersjöns hälsa. Laboratoriet är en del av Stockholms universitet och verksamheten vid Östersjöcentrum.

"Det våras för Östersjön"