Fågelstationens Top 20-lista

Ringmärkta arter under 2020

Kungsfågel                     3936

Rödhake                          1901

Lövsångare                     1106

Gråsiska                            836

Gråsiska (flammea)       776

Brunsiska                         742

Ärtsångare                       701

Blåmes                             467

Gransångare                   409

Grönsiska                          373

Talgoxe                              360

Gärdsmyg                         309

Svarthätta                         296

Taltrast                                215

Koltrast                               198

Rödstjärt                             153

Törnsångare                       131

Bofink                                  127

Domherre                           124

Järnsparv                            103