Vad hade hänt på himlavalvet?

Halleys komet

Den 2 september 989 passerade Halleys komet på himlavalvet. Dåtidens ”Trosabor”, en mycket möjlig hemvist för de två säljägarna, hade förmodligen väldigt annorlunda föreställningar om kometer och andra himlafenomen än vi har idag.

Halleys komet har observerats och registrerats av människan vid varje passage nära solen sedan 240 f. Kr. Kometen är synlig med ett intervall på 76 år. Under den period från vilken man funnit rester efter folk här i Själkroka, ca 650 – 1220, har kometen alltså hunnit passera sju gånger. Nästa passage av Halleys komet beräknas till 2061.

Kometens senaste passage var 1986. Året innan skickades upp en rymdsond som efter en resa på åtta månader nådde sin destination och lyckades avslöja storleken och formen på Halleys kärna. Man kunde konstatera att kometens yta är mycket mörk (en av de svartaste objekt i solsystemet) och att den skickar ut strålar av gas och stoft.

Nästa passage är år 2062.