Palmqvistska fonden

En udda finansiär av batteribyggande

Under mellankrigstiden togs ca 800 000 kr ur fonden för anläggandet av Havsbandslinjen i Stockholms skärgård. Det motsvarar ca 25 miljoner kr idag. En del av dessa medel användes för byggnationen på Landsort.

Palmqvistska fonden till Stockholms befästande grundades av kaptenen vid Smålands grenadjärbataljon friherre Fredrik Georg Stiernklo-Lillienberg-Palmqvist (1801-1861) och gavs enligt testamente av den 25 juni 1850 till statsverket. Syftet med fonden var att stärka Stockholms fasta försvar.
Tillsammans med Föreningen för Stockholms fasta försvar insamlade Palmqvistska fonden pengar från välbärgade medborgare för att låta uppföra den så kallade Korvlinjen, ett befästningsverk bestående av Norra Fronten och Södra Fronten, som skulle skydda Stockholm från landangrepp från norr och söder. Korvlinjen byggdes av militära förband under civil ledning och skulle huvudsakligen bemannas av infanterister från landstormen, det vill säga värnpliktiga äldre än 32 år, beväpnade med vanliga gevär.
Efter anläggandet av Havsbandslinjen i Stockholms skärgård var fonden i stort sett tömd.